SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI ÜÇÜNCÜ DÖNEM HİBE PROGRAMI

 

     Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Destek Programında İkinci Dönem Başlıyor!

  Toplam bütçesi 3 milyon avro olan hibe programı ile sivil toplum kuruluşlarının idari ve mali sürdürülebilirlikleri, iletişim ve savunuculuk yetenekleri, karar alma süreçlerine aktif katılımları ile şeffaflık ve hesap verebilirliklerinin desteklenmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

     Dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kooperatiflerin projelerine en az 60 bin avro, en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanacaktır.Proje başvurularının 17 Eylül 2019 - saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekmektedir.

      Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.