SİYASİ PARTİ İŞLEMLERİ
 
 

Parti Teşkilatlarının Bildirimleri

 
 

-Kongre Sonuç Bildirimi

 Parti organları ve parti tüzüğünde belirtilen bir göreve getirilenlerin; adları, soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek veya sanatlarının belirtildiği form ile ikametgâhları, nüfus cüzdanı örnekleri ve adli sicil belgeleri; o mahallin en büyük mülki amirliğine seçim veya atanmadan başlayarak onbeş gün içinde yazı ile bildirilir.

 


-Organ Değişikliği Bildirimi 

 Parti organları ve parti tüzüğünde belirtilen bir göreve getirilenlerin; adları, soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek veya sanatlarının belirtildiği form ile ikametgâhları, nüfus cüzdanı örnekleri ve adli sicil belgeleri; o mahallin en büyük mülki amirliğine seçim veya atanmadan başlayarak onbeş gün içinde yazı ile bildirilir.

 


-Kongre Tarih Bildirimi

Siyasi Parti teşkilatları kongre tarihini, kongrenin yapılacağı yeri, ve toplantı saatini  en az 7 gün önceden  mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

 

 

-Siyasi Partiler Mevzuatı için tıklayınız.