MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ
 
 

Misyonumuz

Çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak,

Sivil topluma rehberlik ederek ortak akla ulaşmak,

Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş haline gelmektir. 

 

Vizyonumuz

Sivil toplum faaliyetlerini destekleyerek katılımcı demokrasinin kökleşmesine,

Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine, katkıda bulunmaktır.