DERNEK İŞLEMLERİNDE KULLANILAN TUTANAK, FORM VE EK ÖRNEKLERİ
 
Tutulması Zorunlu Olan Dernek Defterleri İle İlgili İçerik Örnekleri
-Karar Defteri
-Üye Kayıt Defteri
-İşletme Hesabı Defteri
                                                       
-Evrak Kayıt Defteri
Üyelik İşlemleri İle İlgili Evrak Örnekleri
-Üye Başvuru Formu Örneği
 
Genel Kurul  İle İlgili Evrak Örnekleri
-Genel Kurul Divan Tutanağı Örneği
-Hazirun Listesi Örneği