FESİH VE TASFİYE İŞLEMLERİ İÇİN MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNE VERİLECEK BELGELER
 
 
1) Derneğin genel kurul kararı ile fesih olması halinde;
 
 
1 Adet Dernek Tarafından Mülki İdare Amirliğine hitaben yazılmış üst yazı.
1 Adet Genel Kurul Divan Tutanağı
1 Adet Tasfiye Tutanağı
1 Adet Genel Kurul Hazirun Listesi
1 Adet Genel Kurul(Fesih İçin) Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Fotokopisi 
 
Örnek Evraklar İçin Tıklayınız
                   
 
 
 
 
 
2)Derneğin Türk Medeni Kanununun 76.Maddesine göre (toplantısız ve çağrısız) kararı İle fesih olması halinde,
1 Adet Dernek Tarafından Mülki İdare Amirliğine hitaben yazılmış üst yazı.
1 Adet Toplantısız Genel Kurul Tutanağı
1Adet Tasfiye Tutanağı
 
Örnek Evraklar İçin Tıklayınız
 
                  
 
 
 
3) Derneğin mahkemece kendiliğinden sona erdiğinin tespiti halinde;
 
1 Adet Dernek Tarafından Mülki İdare Amirliğine hitaben yazılmış üst yazı.
1 Adet Sukh Hukuk Mahkemesi Kararı
1 Adet Tasfiye Tutanağı
 
Örnek Evraklar İçin Tıklayınız